Ullernfaret Grendelag (UFGL) har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser med hensyn til det areal og de anlegg som ligger til felles benyttelse for beboere og eventuelt andre rettighetshavere.

Medlemmer av UFGL er eiere av rekkehuseiendommer som i 1980 og 1981 er utskilt fra gnr 6, bnr 40 og gnr 28, bnr 22 og som har fått betegnelse som nedenfor angitt; gnr 6 bnr 549-592, gnr 28, bnr 1013-1017 og gnr 28, bnr 1022-1030.

Eiere av de nevnte eiendommer er pliktige til å være medlemmer av Grendelaget og til å dekke sin forholdsmessige del av lagets utgifter.

Ullernfaret grendelag er registrert i Frivillighetsregisteret.