Her finner du informasjon beregnet på beboere i UFGL, men som også er relevant for de som vurderer å kjøpe rekkehus i grendelaget.

Dersom du ikke finner det du leter etter, må du gjerne kontakte styret.


Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyren oppdateres jevnlig og inneholder informasjon om grendelaget, styret, vedtekter, vedlikehold, beboeroversikt med mer.

DokumentSist oppdatert
Informasjonsbrosjyre UFGLApril 2023

Årsberetning, regnskap og årsmøter

Her kan du se årsberetning, regnskap og referat fra årsmøter i Grendelaget de senere år.


ÅrÅrsberetningRegnskapÅrsmøte
2024Årsberetning 2023Regnskap 2023Årsmøte 2024
2023Årsberetning 2022Regnskap 2022Årsmøte 2023
2022Årsberetning 2021Regnskap 2021Årsmøte 2022
2021Årsberetning 2020Regnskap 2020Årsmøte 2021
2020Årsberetning 2019Regnskap 2019Årsmøte 2020
2019Årsberetning 2018Regnskap 2018Årsmøte 2019
2018Årsberetning 2017Regnskap 2017Årsmøte 2018
2017Årsberetning 2016Regnskap 2016Årsmøte 2017
2016Årsberetning 2015Regnskap 2015Årsmøte 2016

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen er et overordnet dokument som beskriver styret sitt syn på vedlikeholdsbehov i grendelaget i årene fremover.

DokumentSist oppdatert
Vedlikeholdsplan UFGLVåren 2018

Diverse dokumenter

DokumentSist oppdatert
Oversikt disponering av garasjerNovember 2018
Svar på nabovarsel fra Ullernveien 20Desember 2015